torsdag den 26. maj 2016

Nøj hvor er det længe siden :) / wow has it been this long?! :)

Jeg var slet ikke klar over hvor lang tid siden det har været, siden jeg har skrevet sidst.
Alt for længe! ikke siden 2. dec. 15.

Der har været sket en masse ting her, siden december, og I kan godt forvente, at der vil være perioder med ustabile indlæg. Ja altså ikke at indlæggende er ustabile, men at de kommer med ustabile intervaller :)

Jeg har en hektisk hver dag med fuldtids job, som er ret krævende. Og 2 piger som skal til alverdens sport og arrangementer. Derfor er bloggen ikke min  første prioritet - det er min familie, og selvfølgelig mit job.

Nu er jeg dog i den situation at jeg er sygemeldt i flere uger pga. en hofte operation. Så jeg kan ikke rigtig andet end at sidde og ligge herhjemme. Det burde jo kunne give lidt plads til et par indlæg på bloggen :)

Håber I vil  glæde Jer :)

Mange kreative hilsner
Signe

.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....OO.....

I was not aware of how long ago it was since I wrote last.
Far too long! not since 2 December 2015.

There's a lot of things happened here since December, and you can expect that there will be periods of unstable post. Yes that is not the posts are unstable, but that they come with unstable intervals :)

I have a hectic every day with a full-time job, which is quite demanding. And 2 girls traveling to all sorts of sports and events. Therefore, the blog is not my first priority - my family is mu first priority, and of course my job.

Now I am, however, in the situation that I am sick for several weeks due to a hip operation. So I can not really other than to sit and lie at home. Surely there should be time for a few posts on the blog :)

I hope you will look forward fore thise post - starting from tomorrow :)

Many creative greetings
Signe


Ingen kommentarer:

Send en kommentar