fredag den 3. juni 2016

Mit første kort med Misti / My first card using Misti

Jeg har hørt så mange være helt vilde med denne nye Misti stamp tool, og må indrømme, at jeg har tænkt, "ja, ja, ja - hvor fantastisk kan den lige være"....
Jeg erkender, jeg giver den ret - WOW den er intet mindre end fantastisk - jeg er total solgt!
Den er fa****e smart!
For første gang er det lykkedes mig at lave en hæderlig stempling med heat embossing, uden jeg har smurt det resterende papir ind i embossing pulver.
Jeg er helt sikker på at Misti og jeg nok skal få et godt samarbejde :)
Dog var jeg lidt oppe og slås med magneter - de ville ikke samarbejde... Jo altså kun med hinanden :D

Dette kort har jeg lavet til min kollega, som har haft 20 års jubilæum på Novo Nordisk.
Hun laver selv kort, så jeg skulle være 100% sikker på, at alt var i den skønneste orden, da jeg vidste hun ville gennemskue samtlige fejl, jeg ville lave :) Og helt klart lægge mærke til, de ting andre ikke ville lægge mærke til :)

Pic 1
Dette er første gang, jeg har forsøgt mig med et Dobbelt Z kort.

 Pic. 2

Stempel motivet er fra Art Impressions, og farvelagt med Twinkling H2O
 Pic. 3

Skriften og tal er fra Marianne Design die, og er en del af Collectable serien.
Papiret er fra en blok, jeg købte i Lidl. Man kan nok ikke se det på billedet, men der er glimmer effekt på papiret.

Pic. 4

Blomsten er en die fra Memory Box. Perlerne er en pakke fra Panduro hobby.
Tekst stemplet er købt hos scrapper.dk, mener jeg.

Pic. 5

Kortet i lukket tilstand.

I må have en fantastisk dag :)

Signe

I have heard so many be wild with this new Misti stamp tool, and must admit that I have thought, "yes, yes, yes - how amazing it can be" ....
I realize I was wrong - WOW it's fantastic - I am total sold!
It's so smart!
For the first time I managed to make a decent stamping with heat embossing, no I've greased the remaining paper into the embossing powder.
I am sure that Misti and I will have a good relationship :)
However - I was not good friends with the magnets. They would not work with me, only with each other. Damn magnets!!

This card I made for my colleague who has had 20 years anniversary of Novo Nordisk.
She makes cards like me so I had to be 100% sure that everything was in perfect order, as I knew she would figure out all the mistakes I'd make :) And definitely notice the things others would not notice to ;)

Pic. 2
Stamp motive is from Art Impressions, and colored with Twinkling H2O.

Pic. 3
Scripture and figures are from Marianne Design die, and is part of the Collectable series.
The paper is from a block, I bought in a local supermarked. You probably can not see it in the picture, but there's glitter effect on the paper.

Pic. 4
The flower is a die from Memory Box. The beads are a package from Panduro hobby.
Text stamp purchased from scrapper.dk, I think...

Pic. 5
The card in the closed state.

Have a fantastic day :)

Signe

Ingen kommentarer:

Send en kommentar